top of page

Algemene Historiek Probus

  Probus werd in 1965 in Groot-Brittanië opgericht door Harald Blanchard, lid van Rotaryclub Caterham als "Association of retired PROfessional and BUSinesspeople". Vandaar de naam "Probus".

  Probusclub Dendermonde werd opgericht door Stany Verougstraete onder het patronaat van de Rotaryclub Dendermonde.

  De charteroverhandiging gebeurde in het stadhuis van Dendermonde op
29 november 1991 in aanwezigheid van de heer Burgemeester Dierick, Rotary Gouverneur J.L. Dujardin, de stichter van Probus België George Dick, Herman De Cuyper, toenmalig voorzitter van Rotary Dendermonde en de twintig stichtende leden van Probusclub Dendermonde, waarvan de namen in bijlage worden vermeld.

  In januari 2001 werd het Coördinatie en Informatiecentrum opgericht door Stany Verougstraeten, lid van Rotary, stichter en lid van Probusclub Dendermonde. Het CIC is het overkoepelende orgaan van Probus dat de belangen van de clubs verdedigt en de nodige informatie verstrekt.

bottom of page