top of page

Omwille van de risico's rond de verspreiding van het coronavirus wordt de regionale Probusdag uitgesteld tot een nader te bepalen datum!

 Omwille van de risico's rond de verspreiding van het coronavirus wordt de regionale Probusdag uitgesteld tot een nader te bepalen datum! 

Regionale

Probusdag

Dendermonde

Met rondleidingen in         de stad

De lunchvergaderingen gaan door

      iedere tweede woensdag

      van de maand om 12h00.

De plaats van vergadering is :

      Restaurant Rembrandt

 Laurierstraat 6   9280 Lebbeke

    Probus Dendermonde

Is een multidisciplinaire vereniging

             die tot doel heeft

      mensen samen te brengen

in een geest van kameraadschap.

Deze personen met verschillende politieke, filosofische en religieuze overtuigingen verbinden zich er toe elkaar geregeld te ontmoeten 

             om de onderlinge            

       vriendschapsbanden te

   ontwikkelen en te bestendigen.

Elke vierde woensdag van de
    maand wordt een uitstap,
een bezoek of een voordracht
             georganiseerd.

web02RosBeiaardHeader.jpg

Welkom op de nieuwe website van Probus Dendermonde

Regionale

Probusdag

Dendermonde

Met rondleidingen in         de stad

Omwille van de risico's rond de verspreiding van het coronavirus wordt de regionale Probusdag uitgesteld tot 2022!

De lunchvergaderingen gaan door

      iedere tweede woensdag

      van de maand om 12h00.

De plaats van vergadering is :

      Restaurant Rembrandt

 Laurierstraat 6   9280 Lebbeke

    Probus Dendermonde

Is een multidisciplinaire vereniging

             die tot doel heeft

      mensen samen te brengen

in een geest van kameraadschap.

Deze personen met verschillende politieke, filosofische en religieuze overtuigingen verbinden zich er toe elkaar geregeld te ontmoeten 

             om de onderlinge            

       vriendschapsbanden te

   ontwikkelen en te bestendigen.

Elke vierde woensdag van de
    maand wordt een uitstap,
een bezoek of een voordracht
             georganiseerd.

web02RosBeiaardHeader.jpg

Welkom op de website van Probus Dendermonde

bottom of page