Regionale

Probusdag

Dendermonde

Met rondleidingen in         de stad

13 Mei 2020

De lunchvergaderingen gaan door

      iedere tweede woensdag

      van de maand om 12h00.

De plaats van vergadering is :

      Restaurant Rembrandt

 Laurierstraat 6   9280 Lebbeke

    Probus Dendermonde

Is een multidisciplinaire vereniging

             die tot doel heeft

      mannen samen te brengen

in een geest van kameraadschap.

Deze personen met verschillende politieke, filosofische en religieuze overtuigingen verbinden zich er toe elkaar geregeld te ontmoeten 

             om de onderlinge            

       vriendschapsbanden te

   ontwikkelen en te bestendigen.

Elke vierde woensdag van de
    maand wordt een uitstap,
een bezoek of een voordracht
             georganiseerd.

Welkom op de nieuwe website van Probus Dendermonde

Voor onze leden

recente updates

14/02: Leden voor leden

15/02: verslag lunch februari